Mirosław Mejzner, teologo

in Team
Visite: 1537

Mejzner

Teologo, Patrologo, specialista in turismo religioso, si occupa di Coaching and social mediation

Visit  his Personal page

 

Education:

1998 Master of Theology in Academy of Catholic Theology in Warsaw

2000-2006 Study on Theology and Patristic Science in Pontifical University of Lateran – Institutum Patristicum “Augustinianum” in Rome

2003 License degree of Theology and Patristic Science

2007 Doctoral degree of Theology and Patristic Science (PhD)

2008- Lecturer of Patrology in University of Cardinal Stefan Wyszynski (UKSW) in Warsaw and in Great Seminary of Pallotins Fathers in Oltarzew

2011- Dean of Studies in Great Seminary of Pallotins Fathers in Oltarzew

 

Professional experience:

2007-2011: editor in chief of monthly review “Holy Places” (“Miejsca Święte”)

and employer in Pilgrimage Office of Pallotins Fathers in Warsaw

2009: member of the redaction’s team of Polish version of International Theological Review “Communio”

2012-2013: member of the recension team of “Vox Patrum” (Lublin)

2014-: Secretary of patristic review e-Patrologos

 

Member of:

  • International Association of Patristic Studies (I.A.P.S.)

  • Patristic Section of the Scientific Council of Polish Bishops Assembly

  • Theologians together in Europe (ET)


 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   L'escatologia di Metodio di Olimpo, Roma ' Ząbki 2011 (s. 382).

 

Artykuły naukowe

1.   Odkupieńcza śmierć?, kolekcja „Communio” 11 (1997), s. 226-231.

2.   Pragnienie piękna. Od platońskiego erosa do metodiańskiej hagneia (czystości), „Communio” 28 (2008) 4, s. 19-31.

3.   Ludzkie ciało i nieśmiertelność. Wybrane przykłady z argumentacji Metodego z Olimpu o zmartwychwstaniu (De resurrectione II,19-25), „Vox Patrum” 28 (2008) t. 52/1, s. 635-646.

4.   Duszpasterskie motywacje De resurrectione Metodego z Olimpu, w: P. Szczur (red.), Problemy duszpasterskie starożytnego Kościoła, Lublin 2009, s. 25-47.

5.   Lektura patrystyczna Pisma świętego, w: M. Kowalczyk (red.), Apostolat słowa Bożego, Warszawa 2010, s. 40-53.

6.   Dobry Pasterz a pasterze Kościoła w „Sermo 46” św. Augustyna, “Ruch Biblijny i Liturgiczny” 63 (2010) nr 3, s. 231-247.

7.   Il De resurrectione di Metodio d’Olimpo, w: Metodio d’Olimpo, La risurrezione, Roma 2010, s. 33-56.

8.   L’eìdos e l’ochèma. La critica al concetto origeniano di risurrezione nel contesto dell’escatologia intermedia nel De resurrectione di Metodio di Olimpo, w: H. Pietras, S. Kaczmarek (red.), Origeniana Decima: Origen as Writer. Papers of the 10th International Origen Congress, Krakow: 31.08 - 04.09.2009, Leuven - Paris - Walpole 2011, s. 907-918.

9.   Świętować czy odpoczywać? Refleksje o przeżywaniu niedzieli w pierwotnym Kościele, w: K. Konecki (red.), Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, Toruń 2011, s. 33-50.

10.    „Zstąpienie do piekieł” w starożytności chrześcijańskiej, „Communio” 31 (2011) 2, s. 90-108.

11.    The anthropological foundations of the concept of resurrection according to Methodius of Olympus, “Studia Patristica” 54 (2012), Papers presented at the Sixteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2011, Leuven - Paris - Walpole 2013, s. 185-196.

12.    Tradycja a sukcesja apostolska w myśli Ireneusza z Lyonu i Tertuliana, „Communio” 32 (2012) 2, s. 43-57.

13.    Miłosierdzie i/a sprawiedliwość Boga w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, „Collectanea Theologica” 82 (2012) 3, s. 41-63.

14.    La miséricorde et la justice de Dieu dans les premiers siècles de l’Eglise, w: Z. Prusaczyk (red.), La Miséricorde Divinedans les différentes religions. Actes du XIVe Congrès de la Miséricorde Divine(17-19 février 2012), Paris – Ząbki 2013, s. 5-35.

15.    Zapoznany nauczyciel wiary. Studium historyczno-teologiczne nad postacią Metodego z Olimpu, „Teologia patrystyczna” 9 (2012), 23-40.

16.    Burzliwa epoka. Tło historyczno-religijne życia Wincentego Pallottiego, w: M. Kowalczyk. M. Mejzner (red.), Święty Wincenty Pallotti - Apostoł wiary, Warszawa 2013, s. 227-246.

17.    Biblijne przekazy na tle starożytnych cywilizacji mezopotamskich i ich artefaktów w British Museum, w: B. Strzałkowska (red.), Wybrany artefakty czasów biblijnych w Muzeum Brytyjskim, Warszawa 2013, s. 7-16.

18.    Walka dobra ze złem w „Liście” Pseudo-Barnaby, „Vox Patrum” 33 (2013) t. 59, s. 21-37.

19.    Noc Muzeów a sztuka chrześcijańska na przykładzie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, w: S. H. Zaręba, M. Choczyński (red.), Konsumując coolturę. Europejska Noc Muzeów w Warszawie 2013, Warszawa 2013, s. 197-212.

 

Czasopisma naukowe redagowane

Międzynarodowy Przegląd Teologiczny "Communio", członek zespołu redakcyjnego polskiej sekcji, 2009

"Miejsca Święte", dyrektor wydawca 2009-11, redaktor naczelny 2007-09

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magisterium z teologii, ATK, 1998

Licencjat z teologii i nauk patrystycznych IPA Rzym, 2003

Doktorat z teologii i nauk patrystycznych IPA Rzym, 2007; nostryfikacja WT UKSW, 2008

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Wykładowca patrologii w WSD Księży Pallotynów w Ołtarzewie, 2008

Zajęcia zlecone (wykłady i ćwiczenia) z patrologii na WT UKSW w Warszawie, 2008-2010

Zatrudnienie na 1/2 etatu na WT UKSW w Warszawie, 2010-2011

Adiunkt na Wydziale Teologicznym UKSW, 2011

Wykładowca w Centrum Teologii Apostolstwa (Ołtarzew), 2012-

Pracownik Duszpasterstwa Pielgrzymkowego Księży Pallotynów w Warszawie (opiekun duchowy lub przewodnik), 2007-2011

 

VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Złoty medal „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” przyznany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa za wybitne zasługi dla pamięci i tożsamości narodowej Polaków, 2011

Mistrz w Turnieju Szachowym o Puchar Rektora UKSW, 2013

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

International Association of Patristic Studies (I.A.P.S.)

Sekcja Patrystyczna przy Radzie Naukowej KEP

Europejskie Stowarzyszenie Teologii Katolickiej (ET)

 

IX ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH

Przynależność do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

Radca Domu Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rzymie, 2004-2006

Prefekt Studiów w WSD Ołtarzew, 2011-

Przewodniczący Komisji ds. Zebrania Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, 2013-

 

 

Cosa è Coaching?

CosaèCoaching